Vrijwilligerswerk en de belastingdienst

Informatie over aftrekposten, ontvangen vergoedingen en andere zaken die voor u als vrijwilliger van belang zijn.

Mensen die hun onkosten niet declareren, kunnen het declarabele bedrag (of de vrijgestelde landelijk onkostenvergoeding) bij de fiscus aangeven als gift. Via de giftenregeling kunnen de kosten dan alsnog gedeeltelijk afgetrokken worden. Vrijwilligers dienen dan een z.g. vrijwilligersverklaring te ondertekenen.

Mits er aan een aantal voorwaarden is voldaan zijn de onkosten dan aftrekbaar:
  • de verklaring is eenmalig en kan dus niet automatisch blijven gelden (er staat een jaartal in de voorgestelde tekst maar ik meld het nog even expliciet)
  • als er sprake is van losse declaraties die als gift worden opgevoerd, dan moet per declaratie worden aangegeven dat van de terugbetaling ervan wordt afgezien
  • de organisatie is een door de belastingdienst erkende anbi (algemeen nut beogende instelling)
  • in de statuten ligt vast dat de vrijwilligers recht hebben op een onkostenvergoeding, die is gebaseerd op de landelijke onkostenvergoedingsregeling
  • de vrijwilligers die de verklaring niet ondertekenen ontvangen de voorgestelde vergoeding van 1500 euro daadwerkelijk - de vrijwilligers krijgen jaarlijks opnieuw de keuze of ze wel of niet de onkostenvergoeding willen ontvangen
  • de regels over werkzame werken (max 150 euro per maand of € 1500 per jaar) van de landelijke onkostenvergoedingsregeling moeten worden opgevolgd.
  • De vergoeding is niet meer dan € 4,50 per uur (€2,50 tot 23 jaar) Uw vergoeding is dus afhankelijk van het totaal aan gewerkte uren x het uurbedrag per jaar en mag nooit meer bedragen dan € 1,500,- Bedragen die hoger zijn, worden belast.

Voorwaarde: de organisatie moet door de belastingdienst erkend zijn als een 'algemeen nut beoogende instelling' en in de statuten moet staan dat vrijwilligers kun onkosten kunnen declareren. Voor giften geldt een drempel van één procent van het onzuivere inkomen. De kosten moeten bovendien wel aantoonbaar gemaakt worden.

Bel voor meer informatie de helpdeks van de Belastingdienst 0800-0543 (gratis)